omsetjingar av hans sande sine tekstar

Bøker omsette til dansk:

Bok omset til engelsk og hindi:

Tekstar omsette til finsk:

Tekstar omsette til russisk:

Forteljinga Den vesle elefantungen frå Prinsesse Bertas blanda drops

Forteljinga Plommemannen frå Hundar i mørkret

Essayet/novella Kunsten å ikkje vete kva du vil frå Hundar i mørkret

skodespel omsett av Hans Sande
dikt omsett av Hans Sande

Dikt frå Iran:

Dikt frå Bosnia


(omsette frå serbokroatisk (bosnisk) til norsk på oppdrag frå Blandakoret Nordaførr. Ukjend forfattar.)

Dikt frå Afghanistan:

Frå arabisk via engelsk:


<-- Hans Sande - Heim