FISKEPUDDINGEN PIM, Gyldendal 1982


Kritikarane skreiv:

”Boka er på nynorsk, den er full av språklige underfundigheter, den er både morsom og spennenede. Og den når de helt store høyder når Kåre Willoch og fiskepuddingen slåss på direkten på TV.”

Klassekampen

”…Boken er ellers full av selvfølgeligheter om morsomme barn, gøyal mor, forferdelige biler, skrekkelig statsminister. Når Olav Hagens tegninger av de fleste voksne mennesker er ganske ufordragelige, ønsker jeg ikkje å si mer om denne boken. Kanskje kommer det hele av at jeg har et skjult traumatisk forhold til fiskepudding likevel.”

Helge Andersen i Aftenposten

Boka var nulla, og Statens bibliotektilsyn gav denne grunngjevinga for underkjenning:

” Boka er ei uheldig blanding av teikneserie, oppkonstruert spenning og haldningar til naturvern. I utgangspunktet ei fantasibok, men det fantastiske framtrer mest som oppkonstruerte påfunn. Alderen til hovudpersonen er forvirrande. Temaet er forurensing, men forfattaren klarer ikkje å nå fram med bodskapen sin på ein truverdig måte med den forma han har valt.”