FISKEPUDDINGEN PIM PÅ NYE SPRELL, Gyldendal 1992


Kritikarane skreiv:

FISKPEUDDINGEN PIM PÅ NYE SPRELL av Erna Osland i Bergens Tidende

"Eit vanleg, og respektert prinsipp i barnebøker er at når folke- eller yrkesgrupper blir negativt omtalt, så skal ikkje denne omtalen stå uimotsagt. Ein skal ikkje utnytte manglande kunnskap hos barnet, til å skape fordommar. Hans Sande syndar grovt mot dette prinsippet i den siste boka si. Han gir liv til ein fiskepudding, gjer puddingen om til eit kosedyr for ei lita jente, og framstiller folk som produserer mat, og da spesielt oppdrettarar, som kriminelle. Hans Sande må sjølvsagt få kritisere kven som helst, så usakleg han vil – men å gi det ut som barnebok?"

LEVENDE FISKEPUDDINGER av Widar Aspeli i Valdres

Etter å ha levd et hemmelig liv nede på et store havdjupet uten å vise seg for menneskene, dukker fiskepuddingen Pim opp igjen. Ti år er gått siden han reiste ut for å finne ut av ”Svartedauden” som hjemsøkte fiskepuddingsamfunnet i havdjupet. Nå lar Hans Sande den fantsastiske fiskepuddingen dukke opp igjen like ved et oppdrettsanlegg på Vestlandet, og nok en gang (og det er lagt ut finurlige fiskepuddingkroker som får leseren til å lete i bokhyllene etter den første gangen….) er det forsøpling i havet som bringer Pim og vennene hans, Puta og Pata, inn i menneskenes liv. Gjennom den sprell levende fiskepuddingen Pim setter Sande et skarpt, men humoristisk søkelys på oppdrettsnæringen. Men overført kan tanker og tema brukes i andre situasjoner og andre sammenhenger. Fiskene i oppdrettsanlegget er sjuke, så de kan ikkje slippes fri, men så lenge menneskene eier fiskene, eier de vel sjukdommene også? spør Pim. Men de grådige menneskene er ikke lette å stoppe ”Den som prøvde å stoppe dei grådige menneska, kunne sjølv bli fanga og sett i bur. Men dei som stengjer andre inne, skal aldri sjølv bli fr!” Og det er friheten i det rene, klare og friske havet Pim vil tilbake til. Han har det nok best der, langt unna de grådige menneskene som summerer kroner på muligheter til de unike fiskepuddingene som spretter rundt i virkeligheten deres.