SPRETTERT OG EG, Gyldendal 1991


Kritikarane skreiv:

FANTASIFULLE SANDE

"Hvorfor er det så få som kjenner hans Sande. Frodigere fantasi enn hans skal du lete lenge etter i norsk litteratur. Voksenbøkene hans står for noe sjeldent her hjemme, en slags surrealisme i ordenes verden. Han appellerer til fantasi og innfall, språklek og grenseoverskridelse. Kanskje det er derfor han har så godt grep på barnebøker? Jeg antar at barn ikke har den minste vanskelighet med å bli med på innfallene når han slår ut med håret og setter i gang. Det får denne lesergruppen to anledninger til denne høsten… Sprettert og eg er fint harmonert hvor bilder og tekst utfyller hverandre fullstendig. Jeg synes Ingunn van Etten som Hans Sande har samarbeidet med tidligere, treffer Sandes muntert gjøglende tone, hvor han gjør opprør mot de voksnes snusfornuft, på en herlig måte."

Finn Stenstad i Fremover