VAKSEN KAR RIR UT I RIM, Gyldendal 1985.


Kritikarane skreiv:

BARNERIM FOR VOKSNE? av Ø.Aa i Sandefjords Blad:

"Innledningsdiktet lover godt, der barnet ”stig opp og rir ut i rimet”, tegningene til Olav Hagen er festlige og fengende, men etter hvert glir det hele ut i det burleske, som barn neppe vil fatte. Barnerim for voksne, kanskje? Skjønt blasfemi og mangel på respekt for medmenneskers livssyn er vel ikkje egentlig egnet for noen aldersgrupper. Lyrikeren gjør nærmest narr av sine lesere med alt det absurde. Det må han selvsagt ha lov til, enkelte vil det nok til og med more, men barn lar seg ikke lure. Heldigvis.”

Finn Stenstad i Fremover:

”I år er parhestene på farten igjen. Og nok en gang viser Hans Sande at han har mange sider ved sitt talent. Han har skrevet en real rim- og reglebok som heter ”Vaksen kar rir ut i rim”. Det bobler av fantasi og språklige utfall som til tider kan få tanken til å gå både til Zinken Hopp og Inger Hagerup. Dette må da være en ypperlig høytlesningsbok for barn som skal oppleve språket. Og tegningene til Olav Hagen forsterker lesergleden. En perle av en bok:”